Große Kreuzberg 61Tour
Tour 04
Stadtführungsroute durch Kreuzberg 61 : Flughafen Tempelhof - Kreuzberg - Chamissoplatz - Bergmannstrasse